Palkkioperusteet

Palveluiden hinnoittelussa noudatetaan Suomen Asianajaliiton määräämiä asianajopalkkioiden määräämisperusteita.

Laskutusperusteena käytetään tuntiveloitusta, joka asian luonteesta riippuen vaihtelee 184,50-209,10 € (sis. alv 24 %) välillä.

Ennen toimeksiantoon ryhtymistä kartoitetaan tilanne ja selvitetään kuluriskit. Samoin selvitetään aina asiakkaan mahdollisuudet saada asiassa maksutonta oikeusapua oikeusapulaissa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Edelleen selvitetään aina myös se, onko asiakkaalla vakuutusta, johon sisältyy oikeusturvaetu. Kotivakuutukseen pääsääntöisesti sisältyy oikeusturvaetu, joka kattaa pääosan oikeudenkäyntikuluista.

Asian hoitamiselle voidaan myös neuvotella ja sopia kiinteä hinta. Kiinteän hinnan määrittäminen riippuu asian laadusta ja luonteesta. Asiakas voi halutessaan pyytää hinta-arviota.

Hinnasto

Hinnasto on ohjeellinen. Toimenpide- ja tehtäveloitukset soveltuvat työn määrän ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvostellen normaaleihin tyyppitapauksiin.

Valmistelu
• Neuvottelut alkaen 147,60 €/h (sis. alv 24 %).
• Asian tutkiminen ja valmistelu, avustaminen oikeudenkäynneissä
184,50-209,10 € (sis. alv 24 %).
• Puhelinneuvottelut alkaen 30,75 €/kpl (sis. alv 24 %).
• Kirjeenvaihto kirjeeltä alkaen 61,50 €/kpl (sis. alv 24 %).

Asiakirjojen laatiminen
• Testamentit alkaen 246,00 € (sis. alv 24 %).
• Avioehtosopimukset alkaen 246,00 € (sis. alv 24 %).
• Perunkirjoitukset alkaen 738,00 € (sis. alv 24 %). Veloitus määräytyy työn määrän ja laadun mukaan.
• Muut asiakirjat 184,50-209,10 € (sis. alv 24 %).
• Perinnönjaot ja ositukset; palkkio määräytyy asian laadun ja sen edellyttämien toimenpiteiden mukaan edellä mainittuja palkkioperusteita ja aikaperusteista palkkioveloitusta noudattaen.

Yhtiöiden perustaminen
• Osakeyhtiö alkaen 738,00 € (sis. alv 24 %).
• Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö alkaen 615,00 € (sis. alv 24 %).

Tehtävät tuomioistuimissa
• Haastehakemus, oikeudenkäyntikirjelmän laatiminen ja niihin liittyvät valmistelevat toimet jne. 184,50-209,10 € (sis. alv 24 %).
• Esiintyminen oikeudessa odotus- ja matka-aikoineen 184,50-209,10 € (sis. alv 24 %).

Muu edustaminen
• Esiintyminen kauppaneuvotteluissa, katselmuksissa tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa; palkkio määräytyy suoritetun työn ja asian laadun mukaan noudattaen soveltuvin osin edellä olevia ohjeita ja tuntiveloitusta.

Perintäasiat
• Perintäasioissa palkkio määräytyy suoritetun työn ja asian laadun mukaan noudattaen soveltuvin osin edellä olevia ohjeita ja tuntiveloitusta.

Konkurssiasiat
• Palkkio määräytyy konkurssiasiain neuvottelukunnan suositusten mukaisesti.

Kulukorvaukset
• Valokopiot 0,61 € (sis. alv 24 %) /A4 sivu.
• Postimaksut normaalin postin hinnoittelun mukaisesti.
• Kilometrikorvaus verohallituksen kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaisesti.

Normaalipalkkiota korkeampaa tuntiveloitusta käytetään seuraavissa tilanteissa:

• Tehtävä joudutaan suorittamaan säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä.
• Tehtävä on tavanomaista vaikeampi tai sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta tai ammattitaitoa.
• Avustajalla on tavallista suurempi vastuu taloudellisista tai muista erityisistä syistä.

Uudenmaankatu 2 A, 05800 Hyvinkää