Palvelut

Toimiston palvelut kattavat asianajotoiminnan koko laajuudessaan.
Annamme oikeudellista neuvontaa, laadimme sopimuksia ja muita asiakirjoja, hoidamme oikeudenkäyntejä tuomioistuimissa ja teemme muuta juridista selvittelytyötä.

Toiminnan tavoitteena on kaikissa tilanteissa aina päämiehen edun turvaaminen.

Toimisto hoitaa myös asioita, joissa asiakas saa oikeusapua valtion varoista.

Toimisto kuuluu Suomen Asianajajaliittoon.
Asianajaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Tätä koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löytyvät Suomen asianajajaliiton kotisivuilta, osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.

Toimisto tarjoaa palveluita mm. seuraavilla oikeudenaloilla:

Perhe- ja perintöoikeus
• Avioehtosopimukset
• Testamentit
• Perunkirjoitukset
• Pesänselvitykset ja perinnönjaot
• Lahjoitukset
• Avioerot
• Ositukset

Sopimusoikeus
• Sopimukset
• Vahingonkorvaukset
• Kauppakirjat

Liikejuridiikka
• Yhtiöiden perustamistoimet
• Konkurssit

Kiinteistöoikeus
• Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kaupat ja luovutukset

Oikeudenkäynnit
• Vahingonkorvausasiat
• Asunto- ja kiinteistökauppariidat
• Velkomukset
• Työsopimusriidat
• Sopimusriidat

Erityisosaamisalueita ovat erityisesti perhe- ja perintöoikeus, asunto- ja kiinteistökauppariidat ja konkurssiasiat.

Uudenmaankatu 2 A, 05800 Hyvinkää